Webinar De Groene Week

On demand12-05-2023
De Groene Week on demand geaccrediteerd

Als artsen worden we geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid van onze patiënten. Gelijktijdig hebben we zelf als zorgsector een flinke invloed op klimaatverandering. Zo is de zorg verantwoordelijk voor zeven procent van de totale jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot.

On demand12-05-2023
De Groene Week on demand

Als artsen worden we geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid van onze patiënten. Gelijktijdig hebben we zelf als zorgsector een flinke invloed op klimaatverandering. Zo is de zorg verantwoordelijk voor zeven procent van de totale jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot.